Türev Yazılım Lisans Anlaşması

Türev Yazılım Lisans Anlaşması

TÜREV YAZILIM PAKET PROGRAMLARI LİSANS ANLAŞMASI
1.Kullanıcının kullanım hakkını satın almış olduğu Efix Türev paket program(lar)ı sadece bu anlaşmada belirtilen Firmaya kurulu bilgisayar
konfigürasyonu ve sadece bu anlaşmada belirtilen paket programlar  için geçerlidir. Programların bu anlaşmada belirtilmeyen Firmada kullanılması
yeni bir lisans anlaşmasının düzenlenmesini gerektirir.

2.Kullanıcı paket programları satın aldığı anda bu lisans anlaşmasında açıklanan yükümlülükleri aynen
kabul etmiş sayılır.

3.Bu anlaşma sadece paketlerin kullanım hakkının yasal yollardan alındığını belirler . Bir eğitim veya satış sonrası hizmet taahhüdü değildir.

4.Paket programların ve bunların kitaplarının tüm telif ve yasal hakları Türev Yazılım Ltd.Şti. 'ne aittir.

5.Paket programların ve kullanım kılavuzlarının yedekleme maksadı dışında çoğaltılması, elektronik veya optik olarak transfer edilmesi, kaynak
kod haline dönüştürülmesi, programlardan esinlenerek başka çalışmaların yapılması yasaktır.

6.Efix  Türev, paketlerinin, paketleri oluşturan programların, kullanım kılavuzlarının, disketlerin ve diğer malzemenin hatasız olduğunu ve
kullanıcının özel ihtiyaçlarını ve kanuni gereksinimleri karşılayabileceğini taahhüt etmez. Paketler, programlar, kullanım kılavuzları ve disketler,
kullanıcı tarafından " OLDUĞU GİBİ" kabul edilmelidir. Türev Yazılım Ltd.Şti. veya yetkili satıcıları, paketlerin, programların, kılavuzların ve
disketlerin kullanılması, uygulanması, kuruluşu veya Türev Yazılım Ltd.Şti `den alınan hizmetler nedeni ile oluşabilecek sonuçlardan veya bu
işlemler sonucu alınan kararlardan ve yapılan işlerden, kaza ile özellikle veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali
sonuçlardan, bu nedenlerle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan, daha önce uyarılmış olsa dahi, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.Kullanıcı hatası, sistem arızası, elektrik kesintisi, virüsler ve sair nedenlerle oluşabilecek bilgi ve program kayıplarından Türev Yazılım Ltd.Şti
sorumlu tutulamaz. Girilen bilgilerin ve satın alınan programların her türlü bilgi kaybına karşı düzenli olarak yedeklenmesi sorumluluğu kullanıcıya
aittir.

8. Türev Yazılım Ltd.Şti, zamanlaması ve kapsamı kendi insiyatifinde olmak üzere paket programlarının hatalarını gidermek, geliştirmek, günün
şartlarına ve/veya yeni çıkan kanunlara uydurmak maksadı ile programlarında değişiklikler yapar ve/veya yeni versiyonlar çıkarabilir. Bu tür
değişikliklerin ve/veya yeni versiyon paket programların kullanım hakkı, lisans anlaşması olan kullanıcılara, kendi istekleri üzerine, versiyon
değiştirme bedeli karşılığında verilecektir. . Türev Yazılım Ltd.Şti, yeni çıkan versiyonların kullanıcılara duyurulacağını ve eski versiyon
programlarla girilmiş bilgilerin yeni versiyon programlara uyabilirliğini taahhüt etmez.

9.Bu lisans anlaşması kapsamında olan ürün ve/veya hizmetlerin, kullanıcı tarafından, doğrudan veya
dolaylı olarak . Türev Yazılım Ltd.Şti `den satın alındığını belirten fatura olmaması durumunda lisans anlaşması geçersizdir.

10.Kullanıcı, paket programların belirtilen Firma dışında kullandırılmayacağını izinsiz olarak kopyalanmayacağını, bir başkasına
devredilmeyeceğini, satılmayacağını, kiralanmayacağını ve  verilmeyeceğini taahhüt eder.

11. . Türev Yazılım Ltd.Şti `den kullanıcıya yapılacak tüm bildirimler, kullanıcının bu anlaşmada belirtilen adres ve telefonlarına yapılır. Kullanıcının
ünvan, adres, telefon vs. bilgilerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak kullanıcı tarafından . Türev Yazılım Ltd.Şti `ne bildirilmesi
gereklidir.

12. Efix Türev Ticari Entegre Sistemini Aldığımda Lisansladığım Modüllerle İlgili Eğitimi, . Türev Yazılım Ltd.Şti 'in Belirlediği Eğitim Vermeye Yetkili
Firma (lar) ca Almayı Kabul Ediyorum.

Bu lisans anlaşmasında belirtilen hükümleri kabul ederek kullanım lisansını satın aldığınız . Türev Yazılım Ltd.Şti ürününün son kullanım süresi;
programın yıllık kullanım lisansını satın aldığınız fatura tarihinden itibaren 1(bir) yıldır.  
Not: . Efix  Türev Yazılım Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünce "BİL-KOD:682" Koduyla
Tanınmaktadır.