E-İrsaliye Uygulaması

E-İrsaliye Uygulaması

Türev Yazılım ile E-İrsaliye düzenlemek mümkündür. Bunun için halihazırda E-Fatura kullanıcıları olanlar, E-İrsaliye Entegrasyon sözleşmesi yapmaları yeterli olacaktır. E-İrsaliye kullanmak için E-Fatura mükellefi olunmalıdır!

E-İrsaliye için Gelirler İdaresi açıklaması bu şekildedir : Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlayan uygulamadır. e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Uygulama ile ilgili Gelirler idaresinden ilgili klavuzu indirip inceleyebilirsiniz:

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf