E-Fatura ve E-Arşiv Faturada Tevkifat Uygulanması

E-Fatura ve E-Arşiv Faturada Tevkifat Uygulanması

KDV Tevkifatı Nedir?

Tevkifat, Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre “para konusundaki kesintiler” şeklinde açıklanıyor.

Ayrıntılı açıklamak gerekirse, devletin alacağı olan KDV‘yi sadece satıcı kanalı ile almak yerine ödemenin alıcı ve satıcı arasında bölerek karşılıklı almasıdır. KDV alacağının, kanunda belirtilmiş malların ve ürünlerin alım, satımı veya hizmet ücreti üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcıların tamamı veya kanunda belirlenen oranda hesaplanarak satıcıya değil de vergi dairesine vergi sorumlusu olarak ödemesidir.

Türev 'de Kdv Tevkifatı:

Türev Fatura Ekranında satış faturasına geldiğimizde ilgili kişiyi seçiyoruz fatura satırına mal ve hizmetleri girip KDV oranı ve Fiyat tutarlarını yazdılığını kontrol ettikten hemen sonra klavyemizde CTRL R aynı anda bastığımızda ekrana farklı bir alan geliyor ve o yerde KDV İNDİRİM kutusu vardır hesaplanıp düşülecek oran KDV İNDİRİM alanına yazıldığında kapat tuşuna basıp fatura ekranına geliyoruz faturayı tekrar kaydet tuşuna basıp faturamızı yazdırıyoruz.

 

TEVKİFAT YAPABİLECEK KURULUŞLAR

1- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,

2- Döner sermayeli kuruluşlar,

3- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

4- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

5- Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),

6- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

7- Bankalar ve özel finans kurumları,

8- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

9- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

10- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

11- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler

12- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören şirketler