Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Türev Yazılım Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar
Satıcı: Türev Yazılım Donanım Ltd. Şti.
Cevizlidere Mh. Ceyhun Atuf Kansu Cd. Aras Plaza No:153/24 ÇANKAYA / ANKARA
444 20 75 / muhasebe@turevyazilim.com.tr

Alıcı : Adı, Soyadı, Ünvan, Adres vs. bilgileriniz sipariş aşamasında verdiğiniz bilgilerdir.

Konu : İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişin fatura detayında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Sözleşme Konusu Ürün : Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli satış faturasında
belirtildiği gibidir. Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi İrsaliye/ İrsaliyeli Fatura / Fatura üzerinde
belirtildiği gibidir.

Genel Hükümler : Alıcı, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. İnternet sitemizde kredi kartı (VISA, MasterCard), banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı çekimi yapıldığında veya havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan "Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Sözleşme Ayrıntıları
1. Kullanıcının kullanım hakkını satın almış olduğu Efix Türev paket program(lar)ı sadece bu anlaşmada belirtilen Firmaya kurulu bilgisayar konfigürasyonu ve sadece bu anlaşmada belirtilen paket programlar  için geçerlidir. Programların bu anlaşmada belirtilmeyen Firmada kullanılması yeni bir lisans anlaşmasının düzenlenmesini gerektirir.

2. Kullanıcı paket programları satın aldığı anda bu lisans anlaşmasında açıklanan yükümlülükleri aynen
kabul etmiş sayılır.

3. Bu anlaşma sadece paketlerin kullanım hakkının yasal yollardan alındığını belirler . Bir eğitim veya satış sonrası hizmet taahhüdü değildir.

4. Paket programların ve bunların kitaplarının tüm telif ve yasal hakları Türev Yazılım Ltd.Şti. 'ne aittir.

5. Paket programların ve kullanım kılavuzlarının yedekleme maksadı dışında çoğaltılması, elektronik veya optik olarak transfer edilmesi, kaynak kod haline dönüştürülmesi, programlardan esinlenerek başka çalışmaların yapılması yasaktır.

6. Efix  Türev, paketlerinin, paketleri oluşturan programların, kullanım kılavuzlarının, disketlerin ve diğer malzemenin hatasız olduğunu ve kullanıcının özel ihtiyaçlarını ve kanuni gereksinimleri karşılayabileceğini taahhüt etmez. Paketler, programlar, kullanım kılavuzları ve disketler, kullanıcı tarafından " OLDUĞU GİBİ" kabul edilmelidir. Türev Yazılım Ltd.Şti. veya yetkili satıcıları, paketlerin, programların, kılavuzların ve disketlerin kullanılması, uygulanması, kuruluşu veya Türev Yazılım Ltd.Şti `den alınan hizmetler nedeni ile oluşabilecek sonuçlardan veya bu işlemler sonucu alınan kararlardan ve yapılan işlerden, kaza ile özellikle veya dolaylı olarak doğabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenlerle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan, daha önce uyarılmış olsa dahi, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. Kullanıcı hatası, sistem arızası, elektrik kesintisi, virüsler ve sair nedenlerle oluşabilecek bilgi ve program kayıplarından Türev Yazılım Ltd.Şti sorumlu tutulamaz. Girilen bilgilerin ve satın alınan programların her türlü bilgi kaybına karşı düzenli olarak yedeklenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.

8. Türev Yazılım Ltd.Şti, zamanlaması ve kapsamı kendi insiyatifinde olmak üzere paket programlarının hatalarını gidermek, geliştirmek, günün şartlarına ve/veya yeni çıkan kanunlara uydurmak maksadı ile programlarında değişiklikler yapar ve/veya yeni versiyonlar çıkarabilir. Bu tür değişikliklerin ve/veya yeni versiyon paket programların kullanım hakkı, lisans anlaşması olan kullanıcılara, kendi istekleri üzerine, versiyon değiştirme bedeli karşılığında verilecektir. Türev Yazılım Ltd.Şti, yeni çıkan versiyonların kullanıcılara duyurulacağını ve eski versiyon programlarla girilmiş bilgilerin yeni versiyon programlara uyabilirliğini taahhüt etmez.

9. Bu lisans anlaşması kapsamında olan ürün ve/veya hizmetlerin, kullanıcı tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak. Türev Yazılım Ltd.Şti `den satın alındığını belirten fatura olmaması durumunda lisans anlaşması geçersizdir.

10. Kullanıcı, paket programların belirtilen Firma dışında kullandırılmayacağını izinsiz olarak kopyalanmayacağını, bir başkasına devredilmeyeceğini, satılmayacağını, kiralanmayacağını ve  verilmeyeceğini taahhüt eder.

11. Türev Yazılım Ltd.Şti `den kullanıcıya yapılacak tüm bildirimler, kullanıcının bu anlaşmada belirtilen adres ve telefonlarına yapılır. Kullanıcının ünvan, adres, telefon vs. bilgilerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak kullanıcı tarafından . Türev Yazılım Ltd.Şti `ne bildirilmesi gereklidir.

12. Efix Türev Ticari Entegre Sistemini Aldığımda Lisansladığım Modüllerle İlgili Eğitimi, . Türev Yazılım Ltd.Şti 'in Belirlediği Eğitim Vermeye Yetkili Firma (lar) ca Almayı Kabul Ediyorum.

Bu lisans anlaşmasında belirtilen hükümleri kabul ederek kullanım lisansını satın aldığınız . Türev Yazılım Ltd.Şti ürününün son kullanım süresi; programın yıllık kullanım lisansını satın aldığınız fatura tarihinden itibaren 1(bir) yıldır.