Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Firmamız ‘’BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE YAZILIM GELİŞTİRME FAALİYETLERİ,WEB SİTESİ KURULUMU, UZAKTAN TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ İLE BU FAALİYETLERE AİT DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” alanında hizmet vermektedir. Firmamız gizlilik, bütünlük ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumayı taahhüt etmektedir. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedeflerimiz ile aynı doğrultuda olacaktır. Firmamız yönetimi değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel istihdamı sağlayacak ve sektör içerisinde rakiplerimizle rekabeti sağlayacak finansmanı sağlayarak, yeterli donanım ve altyapıyı bulunduracaktır. Bu altyapı ve personel ile birlikte gerekli finansman da sağlanacaktır.

İş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi temel faaliyetlerimizin temel taşlarını oluşturacaktır. Yapılan risk değerlendirmeleri sonucunda elde edilen açıklıklar ve tehditler bertaraf edilerek müşteri ve personelimizin bilgilerine güvenli erişim sağlanacaktır.

Ayrıca risk değerlendirmeleri sonucunda amaçlarımızı belirleyip bu amaçların başarılması için gerekli olan kaynaklar ve şartlar sağlanacaktır.

Bu politikayı gerçekleştirmek için başta çalışanlarımızın Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını çalışma biçimi haline getirmelerini beklemekteyiz. Tüm personelin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili uygun eğitimleri alması sağlanacaktır.

Bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanmasına dair ve Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için firmamız personeli ve tüm ilgili tarafların sisteme adaptasyonu sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, ISO 27001:2013 BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uydurulması ve uyumlu olarak yürütülmesi sağlanacaktır.

Tedarikçi ve taşeronlar ile ilişkilerimizi, bu firmaların Bilgi Güvenliğimize etkisini ve risklerini göz önünde bulundurarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yönetilmesi sağlanacaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız yılda bir kez ya da daha kısa sürede firmamızla ilgili önemli değişikliklerin olması durumunda uygunluğunu, doğruluğunu ve etkinliğini sağlamak için yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır.

Sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için özveri ile çalışmayı taahhüt ederiz.

Türev Yazılım Donanım Elektronik Eğitim Danışmanlık Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi