Ucuz E-Fatura Programı

Ucuz E-Fatura Programı

Belirli standartlara sahip e-fatura oluşturma, faturayı gönderme ve alma işlemlerinde elektronik fatura ve defterler yaygın olarak kullanılıyor. Fatura süreçleri operasyon anlamında ciddi bir iş yükü ve zaman kaybı oluşturduğundan birçok şirket e-fatura programı kullanmayı tercih ediyor. Elektronik fatura kesmeyi sağlayan programlar, Gib gibi protokollerle birlikte de kullanılabiliyor. Küçük ölçekli işletmeler e-fatura kesme sürecini hızlandırmak ve düşük maliyetli hale getirmek için ucuz e-fatura programı kullanıyor. Ayda kesilen fatura sayısının 5000’den az olduğu durumlarda maliyetleri düşürmek ve fatura süreçlerini kolaylaştırmak için düşük maliyetli yazılımlar tercih edilebiliyor.

E-Fatura Kesme Programı Özellikleri

E-fatura kullanımı 2013 yılında çıkarılan kanunla zorunlu hale geldiği gibi, e-defter kullanan şirketler için elektronik fatura kesme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak birçok küçük işletme elektronik defter kullanmadığından, fatura oluşturma, gönderme ya da alma süreçlerinde elektronik fatura programı kullanıyor. Elektronik ortamda hazırlanan ve kağıt, kartuş, kargo ya da posta ücreti gibi maliyetleri bulunmayan e-fatura, gönderim sırasında faturaların kaybolmasının da önüne geçiyor. Tüm faturalar dijital ortamda arşivlendiği için, basılı faturaları yıllarca dosyalamak gibi uzun süren işlemler de ortadan kalkmış oluyor.

E fatura kullanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden elektronik fatura hesabı oluşturmak gerekiyor. Hesap oluşturulduktan sonra e-fatura sistemine geçiş yapılıyor. Sistemi etkin bir şekilde ve yüksek maliyetler ödemeden kullanmak isteyen birçok firma ucuz e-fatura programı almayı tercih ediyor.

Kullanım Kolaylığı Sağlayan E-Fatura Programları

Elektronik fatura ile ilgili işlem yapabilmek için faturayı gönderen ve alacak olan firmaların e-fatura sistemine geçmiş olması gerekiyor. Fatura kesme sürecini kolaylaştırmak ve zaman kaybını önlemek için, pratik bir arayüze sahip olan ve hızlı işlem yapmayı mümkün hale getiren ucuz e-fatura programları tercih ediliyor.